Begin

Historische bronnen en mythen van Kennemerland

vorigePlaatsen in Kennemerlandvolgende

Rooms Katholiek Doop-, Trouw- en Begraafboek Limmen, 1678-1754

Dit boek is opnieuw geïnventariseerd onder Heiloo, zie : Heiloo.
In het doopboek van Castricum staat aangetekend op 1728: «In dit Jaar is d’Eerw. Heer Romijn Pr. tot Limmen vertrokken, en in t zelve Jaar als Pastoor tot Limmen gezonden d’Eerw. Heer Cornelis Spont».

Start : 25 mei 2010 | Laatst bijgewerkt : 15 september 2011